Fakta & kunskap

Det finns mycket material om Parkinsons sjukdom, både fakta och personliga berättelser, men också annat. Jag, som fick min diagnos för ett halvår sedan, är i första hand intresserad av att lära mig mer om sjukdomen, vad det är som händer i min kropp, hur jag kan minska symptomen men också hur sjukdomen kan utvecklas över tid. På det personliga planet handlar det om hur jag sedan väljer att förhålla mig till det som händer. Här, under fakta och kunskap kommer jag att skriva dels basfakta och dels om annan kunskap som är intressant. Jag kommer att hålla sidan uppdaterad med ojämna mellanrum.

Parkinsons sjukdom

Idag vet jag att PS är en neurologisk sjukdom där cellerna som tillverkar Dopamin förstörs. Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. När nivåerna av Dopamin minskar får hjärnan svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. De vanligaste symptomen känner nog många till, men att de börjar smygande och är svåra att koppla till Parkinson var nytt för mig – och stämmer bra! En hand som inte riktigt hänger med, lite fumliga fingrar och/eller ett ben som inte riktigt vill. Sedan kan det vara en mage som är i olag. De här diffusa symptom stämmer in bra på andra tillstånd eller sjukdomar och har man inte fyllt femtio år Parkinson inte den första sjukdomen man tänker på.