Om

Jag är 54 år gammal och fick diagnosen Parkinsons Sjukdom i slutet av juli 2018. Då hade jag bl.a. haft symptom som stelhet, skakningar, en vänstersida som inte fungerar under en längre period. Jag började också uppleva att jag hade svårt att räta upp ryggen. Under de två åren innan jag fick min diagnos blev mina symptom tydligare och jag förstod att något var fel. Ingen nära anhörig till mig har diagnosen Parkinson, däremot har flera någon form av reumatisk sjukdom så det var detta jag misstänkte i början. Några vänner misstänkte neurologisk sjukdom och tryckte på för att jag skulle träffa läkare och få en diagnos. När de nämnde Parkinson som trolig diagnos och jag läste om symptomen misstänkte jag att de hade rätt. När jag fick min diagnos kände jag lättnad eftersom jag nu visste vad som var fel! Jag fick något att förhålla mig till.

Vill du följa mig på min resa med Parkinson? Här på bloggen kommer jag att skriva om sjukdomen, hur jag förhåller mig till den, hur den påverkar min vardag, recept på bra mat, kosttillskott, träning och mycket mycket mer.